Bi li želio/željela da informatika bude obavezan predmet?